Yhdysvaltojen kongressin raportti: Kommunistien vallankaappaus Yhdysvalloissa - 45 tunnustettua tavoitetta - monet toteutuneet myös Suomessa!

 

Yhdysvaltojen kongressin raportti: Kommunistien vallankaappaus Yhdysvalloissa - 45 tunnustettua tavoitetta

 

 

8.10.2016 11:37

Englanninkielisestä alkutekstistä suomeksi kääntänyt Jari Virtanen

 

Seuraava lista päätyi Yhdysvaltojen kongressiin vuonna 1963. Kun käyt läpi sitä nyt, yli 50 vuotta myöhemmin, on hämmästyttävää kuinka moni listan asioista on toteutunut.

 

Kommunismin tavoitteet (1963) Kongressin arkisto - - liite, sivut 34-35, tammikuun 10. päivänä vuonna 1963:

1. Saada Yhdysvallat hyväksymään rinnakkaiselo ainoana vaihtoehtona ydinsodalle.

2. Saada Yhdysvallat haluamaan antautumista ydinsodan välttämiseksi.

3. Luoda illuusio siitä että Yhdysvaltojen täydellinen aseistariisunta olisi osoitus moraalisesta vahvuudesta.

4. Sallia vapaakauppa kaikkien kansojen välillä riippumatta siitä, kuuluvatko ne kommunistisiin maihin, ja riippumatta siitä, voidaanko kaupan kohteita käyttää sotaan.

5. Mahdollistaa Venäjälle ja sen satelliittimaille annettujen pitkäaikaisten lainojen laina-aikojen jatkaminen.

6. Saada Yhdysvallat auttamaan kaikkia kansoja riippumatta noiden maiden mahdollisista kommunistisista tavoitteista.

7. Saada Yhdysvallat tunnustamaan Punainen Kiina. Saada Punainen Kiina YK:n jäseneksi.

8. Tehdä Itä- ja Länsi-Saksasta erilliset valtiot huolimatta siitä, että Khruštšev lupasi vuonna 1955 ratkaista Saksojen tilanteen YK:n valvonnan alla tapahtuvilla vapailla vaaleilla.

9. Saada ydinkokeiden kieltämiseksi tehtäviä neuvotteluja pidennettyä, koska Yhdysvallat on suostunut keskeyttämään testit siksi aikaa kun neuvottelut ovat käynnissä.

10. Sallia kaikille Neuvostoliiton satelliiteille oma edustuksensa YK:ssa.

11. Edistää YK:n pitämistä ainoana toivona ihmiskunnalle. Jos YK:n perustuslaki uudelleenkirjoitetaan, vaatia että YK:sta tulee yksi maailmanhallitus, jolla on oma riippumaton armeija. (Jotkut kommunistijohtajat uskovat, että YK voi ottaa maailman haltuun yhtä helposti kuin se onnistuisi Moskovalta. Joskus nämä kaksi keskusta kilpailevat keskenään niin kuin tapahtuu juuri nyt Kongossa.)

12. Vastustaa kaikkia yrityksiä kieltää kommunistipuolueet.

13. Saada uskollisuusvalat katoamaan.

14. Jatkaa Venäjän pääsemistä Yhdysvaltojen Patenttiviraston tietoihin.

15. Saada haltuun toinen tai molemmat puolueet Yhdysvalloissa.

16. Käyttää tuomioistuinten teknisiä päätöksiä heikentämään yhdysvaltalaisia järjestelmiä väittämällä, että noiden laitosten toiminta loukkaa kansalaisoikeuksia.

17. Hallita kouluja. Käyttää niitä edistämään sosialismia ja nykyistä kommunistista propagandaa. Tehdä opetussuunnitelmasta lepsumpi. Hallita opettajien yhdistyksiä. Laittaa puolueen motto (party line) oppikirjoihin.

18. Saada haltuun kaikki opiskelijoiden sanomalehdet.

19. Käyttää opiskelijamellakoita lietsomaan julkisia protesteja niitä ohjelmia tai organisaatioita vastaan, jotka ovat kommunistien hyökkäyksen kohteena.

20. Soluttautua lehdistöön. Hallita kirja-arvostelujen tekemistä, lehdissä kirjoittamista sekä saada haltuun ne virat, joissa päätetään toimintatavoista.

21. Saada haltuun ne virat joissa päätetään radion, tv:n, ja elokuvien toiminnasta.

22. Jatkaa yhdysvaltalaisen kulttuurin uskottavuuden heikentämistä rapauttamalla kaikenlaista taiteellista ilmaisua. Erään yhdysvaltalaisen kommunistisolun käskettiin "poistaa kaikki hyvät veistokset puistoista ja rakennusista ja korvata ne muodottomilla, oudoilla ja merkityksettömillä teoksilla."

23. Ohjata taidekriitikkoja ja taidemuseoiden johtajia. "Tavoitteenamme on edistää rumaa, vastenmielistä ja merkityksetöntä taidetta."

24. Poistaa kaikki säädyttömyyttä kontrolloivat lait kutsumalla niitä "sensuuriksi" ja sananvapautta ja ilmaisunvapautta rajoittaviksi.

25. Rikkoa kulttuurilliset moraaliset standardit edistämällä pornografiaa ja vulgaarisuutta kirjoissa, lehdissä, elokuvissa, radiossa ja tv:ssä.

26. Esittää homoseksuaalisuus, seksuaalinen rappeutuminen ja kevytkenkäisyys "normaalina, luonnollisena ja terveenä."

27. Soluttautua kirkkoihin ja korvata perinteiset uskonnot "sosiaalisella" uskonnolla. Horjuttaa raamatun uskottavuutta ja korostaa henkisen kypsyyden tarvetta ja sitä, ettei tuo henkinen kypsyys tarvitse «uskonnollista kainalosauvaa».

28. Poistaa rukous ja kaikenlainen uskonnollinen ilmaisu kouluista sillä perusteella, että se loukkaa " kirkon ja valtion erilläpitämisen" periaatetta.

29. Horjuttaa Yhdysvaltain perustuslain uskottavuutta kutsumalla sitä riittämättömäksi, vanhanaikaiseksi, huonosti nykyajan tarpeita ymmärtäväksi ja esteeksi kansakuntien väliselle yhteistyölle.

30. Horjuttaa Yhdysvaltojen perustajien uskottavuutta. Esitä heidät itsekkäinä aristokraatteina, jotka eivät välittäneet "tavallisesta kansalaisesta."

31. Vähätellä kaikkia yhdysvaltalaisen kulttuurin muotoja ja estää Amerikan historian opettaminen sillä perusteella, että se oli vain pieni osa "kokonaiskuvaa". Korostaa enemmän kommunistien valtaanpääsyn jälkeisen Venäjän historiaa.

32. Tukea mitä tahansa sosialistista liikettä, joka edistää minkä tahansa kulttuurin osa-alueen keskitettyä valvontaa, oli sitten kyse koululaitoksista, sosiaalivirastoista, hyvinvointiohjelmista, mielenterveysklinikoista tai vastaavista.

33. Poistaa kaikki lait tai menettelyt jotka häiritsevät kommunistisen toimintatavan edistämistä.

34. Poistaa parlamentin epäamerikkalaisia aktiviteettaja kontrolloiva komitea.

35. Häpäistä FBI ja saada se lopetettua.

36. Soluttautua erilaisiin ammattiliittoihin ja ottaa ne haltuun.

37. Soluttautua suuryrityksiin ja ottaa ne haltuun.

38. Siirtää sosiaalisille virastoille joitakin niistä valtuuksista joita poliisilla on pidättämiseen. Pitää kaikkia käyttäytymisongelmia psykiatrisina häiriöinä, joita kukaan muu kuin psykiatri ei voi ymmärtää [tai hoitaa].

39. Hallita psykiatriaa ja käytä mielenterveyteen liittyviä lakeja keinona saada pakkokeinon valtan ne, jotka vastustavat kommunistisia tavoitteita.

40. Horjuttaa perhettä instituutiona. Kannustaa kevytkenkäisyyttä ja helppoa avioeroa.

41. Korostaa tarvetta kasvattaa lapsia vanhempien kielteisten vaikutusten saavuttamattomissa. Varmistaa että lasten vanhemmat saavat syyt niskoilleen heidän lastensa ennakkoluuloista, ymmärtämättömyydestä ja kehittymisen hitaudesta.

42. Luoda vaikutelma siitä, että väkivalta ja kapinat ovat oikeutettuja tapoja amerikkalaisessa perinteessä; että opiskelijoiden ja eri intressejä ajavien ryhmien pitäisi yhtenä rintamana nousta barrikadeille (rise up) ja käyttää ["] yhdistynyttä voimaa ["] ratkaistakseen poliittisia tai sosiaalisia ongelmia.

43. Kaataa kaikki siirtomaahallitukset ennen kuin niiden hallitsemat kansat ovat valmiita itsehallintoon.

44. Kansainvälistää Panaman kanava.

45. Kumota Connallyn reservaatio (Connally Reservation), ettei Yhdysvallat voi estää Kansaivälistä tuomioistuinta saamasta valtaansa kansoja ja yksilöitä.


Katso lisää osoitteessa: http://rense.com/general32/americ.htm#sthash.AgZ7AyrI.dpuf

Dokumentin lähteet:

Mikrofilmi: California State University, San Jose Clark Library, Government Floor Microfilm Call Number: J11.R5

Congressional Record, Vol. 109 88th Congress, 1st session appendix pages A1-A2842 Jan. 9 – May 7, 1963 Reel 12

Greg Swankin kommentti:

Olen viime vuosina osallistunut keskusteluun Yhdysvaltojen nykytilasta. Baby-boomer- sukupolven jälkeen, 50:ssä vuodessa, yhteiskuntamme ja kulttuurimme ovat muuttuneet huomattavasti. Sarja tapahtumia, joka alkoi 1950-luvulla ja jatkui aina 1970- luvulle, on vaikuttanut suuresti siihen, millaisessa yhteiskunnassa elämme nykyään. Niinkuin yleensä, on asioilla alkamiskohtansa, se jolloin pyörät alkoivat pyöriä. Joskus se alkaa yksittäisestä tapahtumasta, kuten sodasta, mutta usein se on kuitenkin kyse tapahtumasarjasta oli se sitten tarkoituksellinen, suunniteltu tai ennustamaton. Aina on olemassa kuitenkin se aika, jolloin asiat alkoivat muuttua. Minä uskon että se oli vuonna 1963. 

(--)

Tammikuun 10. päivä vuonna 1963 Yhdysvaltojen parlamentti ja myöhemmin senaatti aloittivat dokumentin «Kommunistien vallankaappaus Yhdysvalloissa» läpikäynnin. Se oli aika shokeeraava silloin ja on sitä tänäänkin. Tässä joitakin tärkeimpiä kohtia tuosta listasta:

4. Sallia vapaakauppa kaikkien kansojen välillä riippumatta siitä, kuuluvatko ne kommunistisiin maihin, ja riippumatta siitä, voidaanko kaupan kohteita käyttää sotaan.

5. Mahdollistaa Venäjälle ja sen satelliittimaille annettujen pitkäaikaisten lainojen laina-aikojen jatkaminen.

8. Tehdä Itä- ja Länsi-Saksasta erilliset valtiot huolimatta siitä, että Khruštšev lupasi vuonna 1955 ratkaista Saksojen tilanteen YK:n valvonnan alla tapahtuvilla vapailla vaaleilla.

11. Edistää YK:n pitämistä ainoana toivona ihmiskunnalle. Jos YK:n perustuslaki uudelleenkirjoitetaan, vaatia että YK:sta tulee yksi maailmanhallitus, jolla on oma riippumaton armeija. (Jotkut kommunistijohtajat uskovat että YK voi ottaa maailman haltuun yhtä helposti kuin se onnistuisi Moskovalta. Joskus nämä kaksi keskusta kilpailevat keskenään niin kuin tapahtuu juuri nyt Kongossa.)

13. Saada uskollisuusvalat katoamaan.

16. Käyttää tuomioistuinten teknisiä päätöksiä heikentämään yhdysvaltalaisia järjestelmiä väittämällä, että noiden laitosten toiminta loukkaa kansalaisoikeuksia.

23. Ohjata taidekriitikkoja ja taidemuseoiden johtajia. "Tavoitteenamme on edistää rumaa, vastenmielistä ja merkityksetöntä taidetta."

24. Poistaa kaikki säädyttömyyttä kontrolloivat lait kutsumalla niitä "sensuuriksi" ja sananvapautta ja ilmaisunvapautta rajoittaviksi.

25. Rikkoa kulttuurilliset moraaliset standardit edistämällä pornografiaa ja vulgaarisuutta kirjoissa, lehdissä, elokuvissa, radiossa ja tv:ssä.

26. Esittää homoseksuaalisuus, keytkenkäisyys ja seksuaalinen estottomuus "normaalina, luonnollisena ja terveenä."

27. Soluttautua kirkkoihin ja korvata perinteiset uskonnot "sosiaalisella" uskonnolla. Horjuttaa raamatun uskottavuutta ja korostaa henkisen kypsyyden tarvetta ja sitä, ettei tuo henkinen kypsyys tarvitse «uskonnollista kainalosauvaa».

28. Poistaa rukous ja kaikenlainen uskonnollinen ilmaisu kouluista sillä perusteella, että se loukkaa "kirkon ja valtion erilläpitämisen" periaatetta.

40. Horjutta perhettä instituutiona. Kannustaa kevytkenkäisyyttä ja helppoa avioeroa.

44. Kansainvälistää Panaman kanava.
 

En väitä että Yhdysvallat olisi kommunistien hallitsema, mutta se tosiasia että melkein kaikki noista 45:stä kohdasta ovat toteutuneet, on pelottava. Pidä mielessä, että elettiin vuotta 1963. Vuonna 1963 naiset polttivat rintaliivejään samalla kun heidän vapausliikkeensä sai tuulta purjeisiinsa. Martin Luther King joutui vankilaan huhtikuussa ja tohtori King piti elokuun 28. päivä kuuluisan puheensa «Minulla oli unelma», Kuuban ohjuskriisi oli uutisotsikoissa ja Yhdysvallat valmistautui kovaa vauhtia tuohon uhkaavaan konfliktiin.

Syyskuussa vuonna 1963 menetimme monta erittäin vaikutusvaltaista henkilöä, heidän joukossaan paavi John XXIII. Pari kuukautta myöhemmin ihmisiä putosi polvilleen kun heidän tietoonsa tuli John F. Kennedyn murha. Yhdysvallat suri. Vuosi 1963 saattaa siis hyvinkin olla yksi tärkeimmistä sen jälkeen kun perustajaisämme allekirjoittivat Yhdysvaltojen perustuslain.

Minun on pakko mainita vielä yksi tapahtuma: kesäkuun 17. päivä 1963 Yhdysvaltojen korkein oikeus päätti, että raamatun julkinen lukeminen ja julkinen rukoileminen valtion kouluissa olivat perustuslain vastaisia tekoja.

Yhdysvallat on kehittynyt paljon 50:ssä vuodessa, mutta olemme myös kadottaneet moraalisen kompassimme.

Lähde: www.rense.com

 

 

Rahaeliitin tavoitteista kerrotaan dokumentoidusti dokumenttielokuvassa Thrive (2011). 80 miljoonaa katsojaa 27 kielellä. Elokuva alkaa hitaasti, mutta tulet huomaamaan, kuinka aiheet liittyvät toisiinsa:

 

Pizzagate: Kansainvälisen pedofiilirinkiskandaalin päivityksiä

 

Tätä sivustoa ei päivitetä aktiivisesti. Sisarsivustoltamme PIZZAGATE.FI. löydät lisää aiheesta sekä tuoreimmat aiheeseen liittyvät uutiset.

 

Ennen kuin tutkit tätä aihetta "teollisuuden" tarjoamaa materiaalia käyttäen lue tämä sivu:

Facebook, Google, Wikipedia ja Youtube

7.2.2018:

Vatikaanin ja paavin suosio jyrkässä laskussa (kiitos myös pedofialiaa tutkivien)

Kaikki eivät pidä paavin vierailusta Chilessä

Chilessä paavi otettiin vastaan protestein, uhkauksin - kirkkoja poltettiin

Kirkko, jossa paavi vieraili poltettiin maan tasalle vierailun jälkeen

AP Exclusive: 2015 letter belies pope’s claim of ignorance

Vatikaani on aktiivisesti mukana pedofiliassa - se on myös maailman suurin pankki (Kts. Robertin video varjohallituksesta)

Vatikaanista lisää tässä

4.2.2018:

Anonymous-ryhmä: Tässä maailman kuuluisimman pedofiilin "musta kirja" (Mukana myös Clintonit)

Kirja tässä.

3.2.2018:

Australian pedofiiliskandaaleja peittelevät tuomarit

Robert Steele: Pedofilia Vatikaanissa ja Illuminatin verenjuonti

Robert Steele: Pizzagate päivitysvideo

Robert Steele: ITNJ Judicial Commission on Human Trafficking and Child Sex Abuse (Pedophilia) Reflections on Child Sex Offender Ritual Holidays, & Videos

Arnold Schwazeneggerin avustaja pidätetty ihmiskauppaan sekaantumisesta

Yksi pedo-porukka eliminoitu: 510 ihmistä pidätetty Kaliforniassa

27.1.2018:

Pakistanissa harkitaan pedofiilien julkista hirttämistä

24.1.2018:

Erityisesti yrittäjille ja ilmiantajille tiedoksi: Intelin prosessorin avulla sinusta voidaan tehdä köyhä pedofiiliterroristi

Päivitys 18.12.2017:

Joulunalusfaktaa: Ostamalla Disneyn tuotteita tuet lasten hyväksikäyttöä ja pedofiliaa – Myös WikiLeaksin materiaali todistaa: Hollywoodia johtaa kieroutunut eliitti

Päivitys 21.11.2017:

Nobelin rauhanpalkinnon kandidaatti 2017 Robert David Steele:

Kirja nyt netissä ilmaiseksi:

Pedophilia & Empire: Satan, Sodomy, & The Deep State – Chapter 1: Introduction to Pedophilia – The Mental Disorder and the Child Sex Abuse Crime

Thefreethoughtproject 15.11.2017: Congresswoman: Taxpayers Have Paid MILLION to Silence Sexual Abuse Victims of Congress members Kansanedustaja: Veronmaksajien rahoista on maksettu miljoonia dollareita kansanedustajien harjoittaman seksuaalisen väkivallan uhreille

Päivitys 29.8.2017:

Hakukone jonka kautta löydät teollisuuden piilottamaa ja sensuroimaa tietoa (myös tästä) aiheesta:

http://goodgopher.com/SearchResults.asp?query=pizzagate&pr=GG

Päivitys 16.8.2017:

Pizzagate.com -sivusto on todennäköisesti hakkereiden kynsissä. Perehdy aiheeseen, niin tiedät miksi.

Yournewswire 2.7.2017: NBC: Hillary Clinton Threatened Staff Over State Dept. Pedo Ring Story Hillary uhkaili henkilökuntaansa pedofiilikohuun liittyen (jossa hän siis itse on mukana)

Yournewswire 15.8.2017: Male Prostitute Found Murdered At Home Of Clinton Aide Prostituoitu mies löytyi murhattuna Hillaryn avustajan kotoa

Oma Pizzagate-uutisointimme alkoi tästä.

Päivitys 5.8.2017:

Yournewswire3.8.2017: Justin Bieber: Pedophiles Run The ‘Evil’ Music Industry Justin Bieber: Pedofiilit pyörittävät musiikkiteollisuutta

Päivitys 17.7.2017:

Avtivistpost 16.7.2017: Child Sex Trafficking in the US is Exploding, Govt Admits They Aren’t Stopping It Lapsikauppa Yhdysvalloissa räjähtää, viranomaiset antavat sen jatkua

Päivitys 10.5.2017:

Yournewswire 30.4.2017: Former Navy SEAL: 3000 Elite Pedophiles Arrested – Media Silent

Activistpost 8.5.2017: Colossal Pedophile Ring Busted, 900 Arrests, 300 Kids Saved — Corporate Media Ignores It

Neonnettle 30.4.2017: Pedofilian on vahvistettu olevan pääsyvaatimus johtaviin asemiin yhteiskunnassa

Päivitys 19.4.2017:

Neonnettle 19.4.2017: Pedogate: Two of trey Gowd's investigators vanish amid pedophile investigation

Päivitys 15.4.2017:

Anonews 13.4.2017: Human Trafficker Admits To Killing Over 400 Children In Video Confession

The Star 12.4.2017: More than 100 UN peacekeepers ran a child sex ring in Haiti. None were ever jailed

Ilta-Sanomat 7.4.2011: Lestadiolaiset myöntävät seksuaaliset hyväksikäytöt

Päivitys 5.4.2017:

Veteran Navy Seals Launch Operation To Bust Pedophile Rings

Dr Phil canceled after exposing elite pedophile ring on tv show

Breeder Babies, Satanic Child Trafficking Exposed by Former Hollywood Insider- Jon Robberson Interview

Päivitys 2.4.2017:

Pedofiili-Podesta haluaa immuniteetin Hillaryä vastaan todistamisesta

Montanan roomalaiskatolinen seuraskunta vararikkoon pedofilia-korvausten vuoksi

John Podesta Requests Immunity For Testimony Against Hillary Clinton

Read more at: http://www.neonnettle.com/news/2014-john-podesta-requests-immunity-for-testimony-against-hillary-clinton
© Neon Nettle

Päivitys 29.3.2017:

Theeventchronicle 27.3.2017: First Democrat Official Tied To Elite Pedophile Ring Pleads Guilty (VIDEO)

Päivitys 20.3.2017:

Neonettle 19.3.2017: Bush antoi presidenttinä ollessaan potkut agenteille, jotka tutkivat Pedogatea

Neonettle 18.3.2017: Kansanedustaja lupaa saada vastuuseen eliittipedofiilit

Kaksi Clintoneita ja pedofiliaa tutkinutta tapettu:

Päivitys 19.3.2017:

Pizzagate mielenosoitus Washingtonissa 25.3.2017:

 

Päivitys 14.3.2017:

Titus Frostin Pizzagate osa 3:

Yle: Jehovan todistajat eivät muuta tuhatvuotista sääntöään, joka jättää pedofiilin ilman rangaistusta

Päivitys 2.3.2017:

Ivanka Trump: Dad Is Destroying DC Pedo Network

Watching Pizzagate Researchers Get Sandy Hooked

Päivitys 27.2.2017:

25.000 dollarin palkkio nostettiin 50.000 dollariin! Todista väitteet muun muassa Hillary Clintonin lasten hyväksikäyttöön sekaantumisesta vääriksi - Wikileaksin dokumentit tukena

Päivitys 24.2.2017:

Trump piti lehdistötilaisuuden 23.2: Ihmiskauppa kuriin ( = Pizzagate )

Koottuja uutisia aiheesta tässä

Dailymail 18.2.2017: Sir Edward Heath WAS a paedophile, says police chief: Astonishing claim is made that the former PM is guilty of vile crimes 'covered up by the Establishment' 

Päivitys 21.2.2017:

Neonettle 19.2.2017: High profile pedophiles arrested Isokenkäisiä pedofiilejä pidätetty

Yournewswire 19.2.2017: DHS Insider: CIA And Mossad Behind DC Pedo Ring Demokraattipuolueen ilmiantaja: CIA ja Mossad (Israel) Washingtonin pedofiiliringin takana

Pedogate: High-Profile Pedophiles Arrested In Latest Pizzagate Arrests

Read more at: http://www.neonnettle.com/features/738-pedogate-high-profile-pedophiles-arrested-in-latest-pizzagate-arrests
© Neon Nettle

Päivitys 16.2.2017:

Lisää Pizzagate-pedofiilien pidätyksiä? FBI pidättänyt jo poliitikkoja, ja ratsaa nyt pizzaravintoloita ja adoptiotoimistoja

Titus Frost update:

Päivitys 12.2.2017:

12.2.2017: 25.000 dollarin palkkio: Todista väitteet Hillary Clintonin lasten hyväksikäyttöön sekaantumisesta vääriksi - Wikileaksin dokumentit tukena

Davidicke 11.2.2017: Elijah Wood: Hollywood Is Run By A Powerful Elite Paedophile Ring Hollywood tähti sanoo: Hollywoodia pyörittävät vaikutusvaltaiset pedofiilit

ABC 12.2.2017: 108 arrested in Illinois in sex sting; 752 arrested across US 752 pidätetty Yhdysvalloissa poliisin "seksi-operaatiossa"

Päivitys 8.2.2017:

Yle 6.2.2017: 4 444 uhria – Australian katolisen kirkon lastenhyväksikäytön laajuus paljastui

Freethoughtproject 1.2.2017: Massive Child Sex Ring Busted in CA — 474 Arrested, 28 Children Saved

Päivitys 4.2.2017: Miksi viranomaiset eivät ole tutkineet Pizzagate -pedofiiliskandaalia?

Wikileaks twiittasi 17. tammikuuta:

https://twitter.com/wikileaks/status/821595404500430848

https://file.wikileaks.org/file/FBI-pedophile-symbols.pdf

Poikkeuksellisesti yhdysvaltalainen CBS näytti tämän (suomenkielinen tekstitys rattaasta):

Päivitys 15.1.2017:

15.1.2017: Tamperelaisen päiväkodin pedofiilijohtaja Meginness ja hänen poikansa saivat tuomion lapsipornon hallussapidosta

15.1.2017: One Hundred Children Accuse UN Peacekeepers Of Rape Sata lasta syyttää YK:n rauhanturvaajia raiskauksista

Päivitys 31.12.2016:

Linkki: Uutisia katolisten pappien lasten hyväksikäyttöön liittyen tässä (Kooste maailmalta, kymmeniä uutisia).

Washingtonexaminer 29.12.2016: California Democrats legalize child prostitution Kaliforniassa lapsiprostituutio laillista 1.1.2017 alkaen

Dailymail 8.8.2016: Poliisipäällikkö: Emme voi millään pidättää kaikkia pedofiilejä, heitä on niin monta

Päivitys 26.12.2016:

New York Times on poistanut palvelimeltaan kirjoituksensa Pedofiiliskandaalista viime kuussa Norjassa (Todennäköisesti N.Y.T. ei halua levittää tietoa aiheesta)

Suomalaisista medioista aiheesta kirjoittivat ainakin IL, IS, AL, MTV, SK, ESS, Lapin Kansa, Savon Sanomat, KSML, Kaleva, Ilkka ja Pohjalainen, joista Ilkka ja Pohjalainen ovat päättäneet poistaa artikkelin palvelimeltaan. Noilla kahdella aihetta "salailevalla" lehdellä tuntuu olevan sama omistajakin. Tutkimme aihetta.

New York Times 4.5.2014: Young Blood May Hold Key to Reversing Aging Nuori veri avain vanhentumisprosessin hidastamiselle

Päivitys 25.12.2016:

New Scientist 15.11.2016: Blood from human teens rejuvenates body and brains of old mice Teinien veri nuorentaa koehiiriä

Titus Frostin päivitysvideo Pizza-pedogate tässä.

Näyttää siltä että pedofiilien pidätykset alkavat, kun pedifiiliskandaaliin itse sekaantunut Obama ei voi ketään enää armahtaa, eli kun Trump astuu virkaan 20.1.2017

Päivitys 13.12.2016:

Wikipedia lukitsi Pizzagate-wikileaks-sivun tiedot. Sitä ei voi päivittää tai korjata! Nyt he ovat todella peloissaan, tämä aihe alkaa levitä ja kasvaa!

Päivitys 12.12.2016:

Dailymail 6.3.2016: British royalty dined on human flesh [already] 300 years ago (Brittikuningashuoneessa söivät ihmislihaa jo 300 vuotta sitten)

Former FBI Chief Exposes “Illuminati, Satanism, Pedophile Rings” (Entinen FBI-pomo paljastaa Illuminatin, saatananpalvonnan ja pedofiiliringit)

Etelä-Korean presidentti joutui eroamaan, syytteitä tulossa - harrasti muun muassa saatanan palvontaa

Iltalehti 12.12.2016: Uusikaarlepyyläisen koulun rehtori tänään käräjäoikeudessa kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä