TTIP eli vapaakauppasopimus EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Wikileaks on tarjonnut 100.000€ TTIP:n salaisista dokumenteista

TTIP, TISA Explained | Wikileaks | Jeremy Corbyn | Bernie Sanders | Julian assange :

https://www.youtube.com/watch?v=EriEOWHPqcU

 

Wikileaks on tarjonnut 100.000€ TTIP:n salaisista dokumenteista:

EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusneuvottelut

Transatlanttiseen vapaakauppasopimukseen tähtäävissä neuvotteluissa oli vuonna 2014 käynnissä niin sanottu neljäs kierros. Sopimusta on kokoomuksessa kannatettu Suomen kannalta sillä, että se voi avata vientimarkkinoita Yhdysvaltoihin.

Toisaalta enemmistö suomalaisista EU-parlamentin jäsenistä on arvostellut sopimusta siitä, että siihen sisältyvä investointisuoja sekä suuryritysten ja valtioiden välinen välimieskäsittely uhkaavat kansallista demokratiaa ja saattavat tulla erittäin kaliiksi veronmaksajille.[5] On olemassa todellinen riski, että sopimuksia käytetään häikäilemättä hyväksi kriisitilanteissa. Sen sijaan, että ne edistäisivät sopimusmaiden talouskasvua, jolla argumentilla sopimukset oikeutettiin, ne suojaavatkin vain yksityisen pääoman etua, valtiota ja veronmaksajia vastaan.

Sopimukseen sisältyvä investointisuoja tarkoittaa käytännössä sitä, että monikansallisille yhtiöille annetaan valta riitauttaa mikä tahansa vapaakauppasopimusmaassa tehty poliittinen ja demokraattinen päätös, esimerkiksi laki, jos yritys katsoo päätöksen loukkaavan yhtiön oikeutta voittoihin. Toisin sanoen monikansallinen yhtiö voi haastaa minkä tahansa valtion oikeuteen ja vaatia korvauksia, jos kyseisen maan käytänteet ja päätökset rajoittavat yhtiön voitontavoittelua.

Seuraamuksista on maailmalla jo kokemuksia, jopa valtioiden tasolla. Ruotsalainen energiayritys Vattenfall vaatii Saksalta satojen miljoonien eurojen korvauksia, koska Saksa on päättänyt luopua ydinvoimasta. Kanadalainen Gabriel Resources –yhtiö on esittänyt Romanian valtiolle 1,4 miljardin euron korvausvaatimuksen, mikäli valtio ei myönnä toimilupaa kultakaivoshankkeelle, joka maan viranomaisten käsityksen mukaan asettaisi Romanian alttiiksi ympäristökatastrofille. Tupakkayhtiö Phillip Morris vaatii Uruguaylta ja Australialta oikeudessa korvauksia varoitustekstien lisäämisestä tupakka-askeihin. [6], [7]

Argentiinassa ulkomaalaiset sijoittajat haastoivat valtion 40 kertaa oikeuteen vain, koska se oli joutunut tekemään sijoittajien intressien vastaisia taloudellisia uudistuksia maassa pelastaakseen kansantaloutensa. Argentiinan valtio joutui maksamaan miljoonien oikeudenkäyntikulujen lisäksi 980 miljoonan dollarin korvaukset sijoittajille. Kaikki tämä raha oli veronmaksajien rahaa joka virtasi yrityksille, tai ennemminkin niille kansainvälisille lakitomistoille, jotka hoitivat prosessia yritysen ja valtion välillä.[8]

Sopimus nykyisessä muodossaan voi siis tulla erittäin kalliiksi veronmaksajlle ja johtaa huomattaviin varojen siirtoihin kansantaloudesta yksityisille yrityksille ilman sitä taloudellista vauhditusta, jota ulkomaisilla sijoituksilla yleensä pyritään saavuttamaan.

Myös geenimanipulaation leviäminen ja pakkoyksityistäminen ovat huolestuttaneet.[9][10]

Myös itse sopimusta koskeva neuvottelu- ja päätöksentekoprosessia on pidetty huolestuttavana demokraattisen päätännän kannalta. On kysytty, miksi sopimukset neuvotellaan salassa ainoastaan yksityisen sektorin eturyhmiä konsultoiden. Samoin on kysytty, ajaako EU:n Komissio äänestäjien vai eturyhmien agendaa rajoittaessaan sopimuskäsittelyn avoimuutta ja sopimuksiin kohdistuvaa arvostelua.

 

 

3.10.2014

Ylioppilaslehti: Tervetuloa, lukukausimaksut!

Alkuperäinen kirjoitus luettavissa: www.ylioppilaslehti.fi/2014/10/tervetuloa-lukukausimaksut/

 

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat neuvotelleet vapaakauppasopimusta kesästä 2013 asti. Sen myötä saisimme todennäköisesti heittää hyvästit maksuttomalle koulutukselle.

 

Syyskuun alku vuonna 2024. Yhteiskuntatieteiden fuksi Mirva kävelee Töölönlahdella sijaitsevan lasirakennuksen pyöröovista sisään ja etsii salia, jossa hänen ensimmäinen valtio-opin luentonsa pidetään. Rakennuksen nimi on Helsinki School of Business and Law. Se on amerikkalaisen Apollo Groupin kymmenes yliopisto Euroopassa.

Mirva on maksanut opinnoistaan kymppitonnin, jonka hän on ottanut lainana. Sen hän tekee mielellään, sillä kolmen vuoden kuluttua hänellä on kädessään arvostettu maisterintutkinto. Valtio-omisteisessa Helsingin yliopistossa samaan menisi helposti kuusi vuotta, eikä tutkintopaperista olisi huoneentaulua kummemmaksi.

Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama ja Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ovat kesästä 2013 asti neuvotelleet sopimusta, jonka virallinen tarkoitus on vähentää kaupan esteitä mantereiden välillä ja ”avata uusia mahdollisuuksia sääntelyn yhdenmukaistamiselle”. Sopimuksen nimi on transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuussopimus, kavereiden kesken TTIP tai vapaakauppasopimus. Neuvotteluista tiedetään hyvin vähän, sillä virkamiehet ja päättäjät käyvät niitä suljettujen ovien takana. Euroopan komission ja Suomen valtion kanta on, että sopimus toisi paljon kaivattua kasvua ja loisi uusia työpaikkoja.

”Tekeillä on hyvä sopimus”, kirjoitti pääministeri Alexander Stubb viime keväänä blogissaan.

Hyvässä sopimuksessa kävisi todennäköisesti sillä lailla, että nykyinen maksuton korkeakoulujärjestelmämme kuolisi. Ja se tulisi käymään hyvin nopeasti.

Pohjoismaissa koulutusta on tähän asti pidetty ihmisoikeutena. Yhdysvalloissa ajatellaan eri tavalla: oikeus kouluttautua on ensisijaisesti yksilön investointi omaan tulevaisuuteensa.

Sellainen, josta kannattaa maksaa. Siksi Mirvakin maksaa tutkinnostaan, koska Helsinki School of Business and Law’n sijoitus harppoo vuosi vuodelta kohti rankinglistojen kärkeä.

Yhdysvalloissa tutkintoa myöntävistä yliopistoista ei säädetä laissa, vaan koulutus on palvelu, jota voivat tarjota myös voittoa tavoittelevat yritykset. Vapaakauppasopimus avaisi eurooppalaiset markkinat yhdysvaltalaiselle koulutusjärjestelmälle.

Tästä on huolissaan Euroopan opiskelijaliikkeiden kattojärjestön European Students’ Unionin puheenjohtaja Elisabeth Gehrke. Hänestä tiedon puute on yksi neuvottelujen suurimpia ongelmia. Koulutus on neuvottelupöydällä, mutta sen seurauksia ei ole analysoitu.

Päättäjiltä siis puuttuu tieto.

TTIP-neuvotteluihin liittyy riski siitä, että päätökset, joihin tulisi liittyä poliittinen keskustelu, tehdään suljettujen ovien takana. Ja en ole mitenkään vainoharhainen, ovi todella on suljettu”, Gehrke sanoo.

Mikä amerikkalaisissa huippuyliopistoissa sitten mättää?

”Kyllä, Yhdysvalloissa on paljon todella hyviä korkeakouluja. Mutta [amerikkalainen] koulutussektori on sekasotku. Useat korkeakouluinstituutiot harrastavat saalistushinnoittelua, käyttäen hyväksi alemmasta yhteiskuntaluokasta tulevia opiskelijoita,” Gehrke sanoo.

Kerran aloitettua kehitystä ei voi peruuttaa. Sopimukseen kaavaillaan samaa investointisuojamekanismia, joka kehitettiin 1960-luvulla suojaamaan kehitysmaissa toimivia länsimaisia firmoja korruptoituneiden valtionpäämiesten oikuilta. TTIP toisi tämän menettelyn kaikkiin EU-maihin. Se tarkoittaa, että yritykset voisivat monessa tilanteessa toimia, vaikka valtio haluaisi harata vastaan.

Yhdysvaltojen koulutusjärjestelmä on koulutuksen periytyvyydessä mitattuna yksi maailman epätasa-arvoisimpia. Köyhimmällä väestönosalla ei yksinkertaisesti ole varaa pulittaa tuhansien dollareiden suuruisia lukukausimaksuja.

”Olemme havainneet, että jos koulutus aletaan nähdä palveluna, valtiot ja instituutiot alkavat periä lukukausimaksuja, joilla on tapana nousta. Valtiot, riippumatta TTIP:stä, ovat alkaneet nähdä koulutuksen enemmänkin henkilökohtaisena sijoituksena sen sijaan, että pitäisivät koulutusta yhteiskuntaa koossapitävänä voimana”, Gehrke sanoo.

Useissa Euroopan maissa on jo nykyisellään käytössä lukukausimaksut ja tutkinnon voi saada myös yksityisestä yliopistosta. Koulutuksen yksityistämisen prosessi on siis jo käynnissä. Sääntelyn poistamisen ja investointisuojan myötä TTIP tarjoaisi kuitenkin korkeakoulutusta tarjoaville suuryrityksille ennennäkemättömiä laajentumismahdollisuuksia Euroopassa.

Suomi on poikkeus. Täällä yksityistämiseen ei vielä ole ryhdytty. Mutta jos vapaakauppasopimus astuu voimaan, Suomen on EU-maana vaikea sanoa ei. Pelkona on, että jos Suomi haluaisi kieltää lukukausimaksut, koulutusfirmat nostaisivat kanteen. Siihen mahdollisuuden antaisi ISDS-välimiesmenettely, jonka ansiosta suuryritykset voivat vaatia menetettyjä investointejaan takaisin. Jos kanne päättyisi suuryrityksen eduksi, lankeaisi valtiolle maksettavaksi pahimmillaan miljardiluokan sakot sopimusrikkomuksesta.

Juuri niin on usein käynyt. Vuonna 2012 tupakkajätti Philip Morris haastoi Australian valtion välimiesoikeuteen tupakka-askien uusista pakkausmerkinnöistä. Samana vuonna ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall päätti vaatia menettelyn kautta satojen miljoonien eurojen korvauksia ydinvoiman käytöstä luopuneelta Saksalta. Yritykset perustelivat kanteita sillä, että valtiot ovat kohdistaneet niihin kohtuuttomia ja syrjiviä toimia.

Siis: joukko yksityisiä koulutusta tarjoavia yrityksiä rynnisi Suomeen. Ne kilpailisivat siitä, kenen tutkinto on arvostetuin – ja mistä saa pyytää eniten rahaa. Helsingin yliopisto vaikuttaisi siinä rinnalla köyhäintalolta, jonka tar-joamilla tutkinnoilla ei tee mitään. Miksi tekisi, jos sitä kerran tarjotaan ilmaiseksi?

Kaikki eivät tietenkään ole yhtä pessimistisiä kuin opiskelijajärjestöt. Niina Blomberg ulkoministeriön kauppapolitiikan yksiköstä ei usko, että TTIP toisi juuri muutoksia suomalaiseen korkeakoulukenttään.

”Suomen omassa virallisessa korkeakoulujärjestelmässä ei juuri ole tilaa ulkomaisille toimijoille. Käytännössähän Suomeen saa nytkin tulla vapaasti minkä tahansa maan korkeakoulu tarjoamaan oman maansa tutkintoja.”

Blomberg vakuuttaa, että julkiset palvelut on suljettu visusti neuvottelujen ulkopuolelle.

Hänen mukaansa Suomen aikaisemmatkaan kauppasopimukset eivät ole sitoneet Suomea avaamaan markkinoitaan suomalaisia tutkintoja tarjoaville yksityisille yliopistoille. Blomberg sanoo, että lain kirjaimen mukaan tehdyt ”kohtuulliset ja syrjimättömät toimet” eivät ole sopimusrikkomuksia, vaikka yrityksen voitot olisivatkin vaarassa.

Suomalainen tapa järjestää korkeakoulutus on Euroopan ja koko maailman mittakaavassa harvinainen poikkeus. Laissa määriteltyjen yliopistojen yksinoikeuteen myöntää suomalaisia tutkintoja ei ole toistaiseksi kajottu. Yleinen mielipide on edelleen se, ettei näin tulisikaan tehdä.

On kuitenkin heitä, joiden mielestä systeemi on aikansa elänyt. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Marita Aho on sitä mieltä, että nykyisen kaltainen tilanne ei voi jatkua enää pitkään.

”En usko, että tätä kehitystä oikeastaan voi enää pysäyttää, eikä siinä ole mitään järkeä. Se kahlitsisi kehityksen ja innovaation tietyltä toimialalta, korkeakouluoppimisessa”, Aho sanoo.

Hänestä vaikkapa Googlen kaltaisten isojen teknologiafirmojen marssiminen koulutusmarkkinoille mullistaa koko koulutuskentän, ja Suomen on oltava tässä kehityksessä mukana. Ahon mielestä suomalainen korkeakoulutus käy eloonjäämistaistelua.

”Minkälaiset mahdollisuudet suomalaisella korkeakoulutuksella on menestyä tai, jopa jyrkemmin, säilyä olemassa siinä muuttuvassa tilanteessa, mikä korkeakoulutuksessa on nyt meneillään?”

Juuri näin vapaakauppasopimusta myydään: ihmelääkkeenä Suomen ja koko Euroopan rakenteellisiin ongelmiin. Todennäköisesti vuoteen 2024 mennessä on jo selvinnyt, millä hinnalla lääkettä lopulta myytiin – ja tepsikö se.

Teksti: Otto Kronqvist

 

Juttua korjattu 4.10. kello 14.31: TTIP toisi ISDS-menettelyn kaikkiin EU-maihin, ei pelkästään EU-alueelle. Menettelyn kautta nostetut kanteet päättyvät suuryritysten eduksi usein, ei yleensä.

Lisää aiheesta:

https://bornstoryteller.wordpress.com/2011/07/12/public-vs-private-schools-nyc-and-english-language-arts/

http://www.edweek.org/ew/articles/2014/05/14/31publicprivate.h33.html

http://bostonreview.net/us/snyder-public-private-charter-schools-demographics-incentives-markets

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/P/bo16956223.html

 

 

 

Rahaeliitin tavoitteista kerrotaan dokumentoidusti dokumenttielokuvassa Thrive (2011). 80 miljoonaa katsojaa 27 kielellä. Elokuva alkaa hitaasti, mutta tulet huomaamaan, kuinka aiheet liittyvät toisiinsa:

 

Pizzagate: Kansainvälisen pedofiilirinkiskandaalin päivityksiä

 

Tätä sivustoa ei päivitetä aktiivisesti. Sisarsivustoltamme PIZZAGATE.FI. löydät lisää aiheesta sekä tuoreimmat aiheeseen liittyvät uutiset.

 

Ennen kuin tutkit tätä aihetta "teollisuuden" tarjoamaa materiaalia käyttäen lue tämä sivu:

Facebook, Google, Wikipedia ja Youtube

7.2.2018:

Vatikaanin ja paavin suosio jyrkässä laskussa (kiitos myös pedofialiaa tutkivien)

Kaikki eivät pidä paavin vierailusta Chilessä

Chilessä paavi otettiin vastaan protestein, uhkauksin - kirkkoja poltettiin

Kirkko, jossa paavi vieraili poltettiin maan tasalle vierailun jälkeen

AP Exclusive: 2015 letter belies pope’s claim of ignorance

Vatikaani on aktiivisesti mukana pedofiliassa - se on myös maailman suurin pankki (Kts. Robertin video varjohallituksesta)

Vatikaanista lisää tässä

4.2.2018:

Anonymous-ryhmä: Tässä maailman kuuluisimman pedofiilin "musta kirja" (Mukana myös Clintonit)

Kirja tässä.

3.2.2018:

Australian pedofiiliskandaaleja peittelevät tuomarit

Robert Steele: Pedofilia Vatikaanissa ja Illuminatin verenjuonti

Robert Steele: Pizzagate päivitysvideo

Robert Steele: ITNJ Judicial Commission on Human Trafficking and Child Sex Abuse (Pedophilia) Reflections on Child Sex Offender Ritual Holidays, & Videos

Arnold Schwazeneggerin avustaja pidätetty ihmiskauppaan sekaantumisesta

Yksi pedo-porukka eliminoitu: 510 ihmistä pidätetty Kaliforniassa

27.1.2018:

Pakistanissa harkitaan pedofiilien julkista hirttämistä

24.1.2018:

Erityisesti yrittäjille ja ilmiantajille tiedoksi: Intelin prosessorin avulla sinusta voidaan tehdä köyhä pedofiiliterroristi

Päivitys 18.12.2017:

Joulunalusfaktaa: Ostamalla Disneyn tuotteita tuet lasten hyväksikäyttöä ja pedofiliaa – Myös WikiLeaksin materiaali todistaa: Hollywoodia johtaa kieroutunut eliitti

Päivitys 21.11.2017:

Nobelin rauhanpalkinnon kandidaatti 2017 Robert David Steele:

Kirja nyt netissä ilmaiseksi:

Pedophilia & Empire: Satan, Sodomy, & The Deep State – Chapter 1: Introduction to Pedophilia – The Mental Disorder and the Child Sex Abuse Crime

Thefreethoughtproject 15.11.2017: Congresswoman: Taxpayers Have Paid MILLION to Silence Sexual Abuse Victims of Congress members Kansanedustaja: Veronmaksajien rahoista on maksettu miljoonia dollareita kansanedustajien harjoittaman seksuaalisen väkivallan uhreille

Päivitys 29.8.2017:

Hakukone jonka kautta löydät teollisuuden piilottamaa ja sensuroimaa tietoa (myös tästä) aiheesta:

http://goodgopher.com/SearchResults.asp?query=pizzagate&pr=GG

Päivitys 16.8.2017:

Pizzagate.com -sivusto on todennäköisesti hakkereiden kynsissä. Perehdy aiheeseen, niin tiedät miksi.

Yournewswire 2.7.2017: NBC: Hillary Clinton Threatened Staff Over State Dept. Pedo Ring Story Hillary uhkaili henkilökuntaansa pedofiilikohuun liittyen (jossa hän siis itse on mukana)

Yournewswire 15.8.2017: Male Prostitute Found Murdered At Home Of Clinton Aide Prostituoitu mies löytyi murhattuna Hillaryn avustajan kotoa

Oma Pizzagate-uutisointimme alkoi tästä.

Päivitys 5.8.2017:

Yournewswire3.8.2017: Justin Bieber: Pedophiles Run The ‘Evil’ Music Industry Justin Bieber: Pedofiilit pyörittävät musiikkiteollisuutta

Päivitys 17.7.2017:

Avtivistpost 16.7.2017: Child Sex Trafficking in the US is Exploding, Govt Admits They Aren’t Stopping It Lapsikauppa Yhdysvalloissa räjähtää, viranomaiset antavat sen jatkua

Päivitys 10.5.2017:

Yournewswire 30.4.2017: Former Navy SEAL: 3000 Elite Pedophiles Arrested – Media Silent

Activistpost 8.5.2017: Colossal Pedophile Ring Busted, 900 Arrests, 300 Kids Saved — Corporate Media Ignores It

Neonnettle 30.4.2017: Pedofilian on vahvistettu olevan pääsyvaatimus johtaviin asemiin yhteiskunnassa

Päivitys 19.4.2017:

Neonnettle 19.4.2017: Pedogate: Two of trey Gowd's investigators vanish amid pedophile investigation

Päivitys 15.4.2017:

Anonews 13.4.2017: Human Trafficker Admits To Killing Over 400 Children In Video Confession

The Star 12.4.2017: More than 100 UN peacekeepers ran a child sex ring in Haiti. None were ever jailed

Ilta-Sanomat 7.4.2011: Lestadiolaiset myöntävät seksuaaliset hyväksikäytöt

Päivitys 5.4.2017:

Veteran Navy Seals Launch Operation To Bust Pedophile Rings

Dr Phil canceled after exposing elite pedophile ring on tv show

Breeder Babies, Satanic Child Trafficking Exposed by Former Hollywood Insider- Jon Robberson Interview

Päivitys 2.4.2017:

Pedofiili-Podesta haluaa immuniteetin Hillaryä vastaan todistamisesta

Montanan roomalaiskatolinen seuraskunta vararikkoon pedofilia-korvausten vuoksi

John Podesta Requests Immunity For Testimony Against Hillary Clinton

Read more at: http://www.neonnettle.com/news/2014-john-podesta-requests-immunity-for-testimony-against-hillary-clinton
© Neon Nettle

Päivitys 29.3.2017:

Theeventchronicle 27.3.2017: First Democrat Official Tied To Elite Pedophile Ring Pleads Guilty (VIDEO)

Päivitys 20.3.2017:

Neonettle 19.3.2017: Bush antoi presidenttinä ollessaan potkut agenteille, jotka tutkivat Pedogatea

Neonettle 18.3.2017: Kansanedustaja lupaa saada vastuuseen eliittipedofiilit

Kaksi Clintoneita ja pedofiliaa tutkinutta tapettu:

Päivitys 19.3.2017:

Pizzagate mielenosoitus Washingtonissa 25.3.2017:

 

Päivitys 14.3.2017:

Titus Frostin Pizzagate osa 3:

Yle: Jehovan todistajat eivät muuta tuhatvuotista sääntöään, joka jättää pedofiilin ilman rangaistusta

Päivitys 2.3.2017:

Ivanka Trump: Dad Is Destroying DC Pedo Network

Watching Pizzagate Researchers Get Sandy Hooked

Päivitys 27.2.2017:

25.000 dollarin palkkio nostettiin 50.000 dollariin! Todista väitteet muun muassa Hillary Clintonin lasten hyväksikäyttöön sekaantumisesta vääriksi - Wikileaksin dokumentit tukena

Päivitys 24.2.2017:

Trump piti lehdistötilaisuuden 23.2: Ihmiskauppa kuriin ( = Pizzagate )

Koottuja uutisia aiheesta tässä

Dailymail 18.2.2017: Sir Edward Heath WAS a paedophile, says police chief: Astonishing claim is made that the former PM is guilty of vile crimes 'covered up by the Establishment' 

Päivitys 21.2.2017:

Neonettle 19.2.2017: High profile pedophiles arrested Isokenkäisiä pedofiilejä pidätetty

Yournewswire 19.2.2017: DHS Insider: CIA And Mossad Behind DC Pedo Ring Demokraattipuolueen ilmiantaja: CIA ja Mossad (Israel) Washingtonin pedofiiliringin takana

Pedogate: High-Profile Pedophiles Arrested In Latest Pizzagate Arrests

Read more at: http://www.neonnettle.com/features/738-pedogate-high-profile-pedophiles-arrested-in-latest-pizzagate-arrests
© Neon Nettle

Päivitys 16.2.2017:

Lisää Pizzagate-pedofiilien pidätyksiä? FBI pidättänyt jo poliitikkoja, ja ratsaa nyt pizzaravintoloita ja adoptiotoimistoja

Titus Frost update:

Päivitys 12.2.2017:

12.2.2017: 25.000 dollarin palkkio: Todista väitteet Hillary Clintonin lasten hyväksikäyttöön sekaantumisesta vääriksi - Wikileaksin dokumentit tukena

Davidicke 11.2.2017: Elijah Wood: Hollywood Is Run By A Powerful Elite Paedophile Ring Hollywood tähti sanoo: Hollywoodia pyörittävät vaikutusvaltaiset pedofiilit

ABC 12.2.2017: 108 arrested in Illinois in sex sting; 752 arrested across US 752 pidätetty Yhdysvalloissa poliisin "seksi-operaatiossa"

Päivitys 8.2.2017:

Yle 6.2.2017: 4 444 uhria – Australian katolisen kirkon lastenhyväksikäytön laajuus paljastui

Freethoughtproject 1.2.2017: Massive Child Sex Ring Busted in CA — 474 Arrested, 28 Children Saved

Päivitys 4.2.2017: Miksi viranomaiset eivät ole tutkineet Pizzagate -pedofiiliskandaalia?

Wikileaks twiittasi 17. tammikuuta:

https://twitter.com/wikileaks/status/821595404500430848

https://file.wikileaks.org/file/FBI-pedophile-symbols.pdf

Poikkeuksellisesti yhdysvaltalainen CBS näytti tämän (suomenkielinen tekstitys rattaasta):

Päivitys 15.1.2017:

15.1.2017: Tamperelaisen päiväkodin pedofiilijohtaja Meginness ja hänen poikansa saivat tuomion lapsipornon hallussapidosta

15.1.2017: One Hundred Children Accuse UN Peacekeepers Of Rape Sata lasta syyttää YK:n rauhanturvaajia raiskauksista

Päivitys 31.12.2016:

Linkki: Uutisia katolisten pappien lasten hyväksikäyttöön liittyen tässä (Kooste maailmalta, kymmeniä uutisia).

Washingtonexaminer 29.12.2016: California Democrats legalize child prostitution Kaliforniassa lapsiprostituutio laillista 1.1.2017 alkaen

Dailymail 8.8.2016: Poliisipäällikkö: Emme voi millään pidättää kaikkia pedofiilejä, heitä on niin monta

Päivitys 26.12.2016:

New York Times on poistanut palvelimeltaan kirjoituksensa Pedofiiliskandaalista viime kuussa Norjassa (Todennäköisesti N.Y.T. ei halua levittää tietoa aiheesta)

Suomalaisista medioista aiheesta kirjoittivat ainakin IL, IS, AL, MTV, SK, ESS, Lapin Kansa, Savon Sanomat, KSML, Kaleva, Ilkka ja Pohjalainen, joista Ilkka ja Pohjalainen ovat päättäneet poistaa artikkelin palvelimeltaan. Noilla kahdella aihetta "salailevalla" lehdellä tuntuu olevan sama omistajakin. Tutkimme aihetta.

New York Times 4.5.2014: Young Blood May Hold Key to Reversing Aging Nuori veri avain vanhentumisprosessin hidastamiselle

Päivitys 25.12.2016:

New Scientist 15.11.2016: Blood from human teens rejuvenates body and brains of old mice Teinien veri nuorentaa koehiiriä

Titus Frostin päivitysvideo Pizza-pedogate tässä.

Näyttää siltä että pedofiilien pidätykset alkavat, kun pedifiiliskandaaliin itse sekaantunut Obama ei voi ketään enää armahtaa, eli kun Trump astuu virkaan 20.1.2017

Päivitys 13.12.2016:

Wikipedia lukitsi Pizzagate-wikileaks-sivun tiedot. Sitä ei voi päivittää tai korjata! Nyt he ovat todella peloissaan, tämä aihe alkaa levitä ja kasvaa!

Päivitys 12.12.2016:

Dailymail 6.3.2016: British royalty dined on human flesh [already] 300 years ago (Brittikuningashuoneessa söivät ihmislihaa jo 300 vuotta sitten)

Former FBI Chief Exposes “Illuminati, Satanism, Pedophile Rings” (Entinen FBI-pomo paljastaa Illuminatin, saatananpalvonnan ja pedofiiliringit)

Etelä-Korean presidentti joutui eroamaan, syytteitä tulossa - harrasti muun muassa saatanan palvontaa

Iltalehti 12.12.2016: Uusikaarlepyyläisen koulun rehtori tänään käräjäoikeudessa kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä